บริการและการขาย
หน้าหลัก » การขายและบริการ

1. การขาย

มีพนักงานขายคุณภาพ กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อสามารถติดต่อสั่งซื้อได้อย่างสะดวก

พนักงานขาย กรุงเทพและปริมณฑล

นภาพร มูลวรรณ 080-666-5676
ขนิษฐา ใจบรรจง 080-441-2265
ธนดุล พานิช 083-882-3456
บงกช หมู่ศิริเลิศ 090-661-5649
คุณสุรศิษฐ์ พิศิษฐ์จริง 089-999-9999

พนักงานขาย ภาคกลาง

สาธิต ลิ้มเทียมรัตน์ 085-998-9111
ฐนกร วงษ์ใส 089-770-6944

พนักงานขาย ภาคตะวันออก

ชาลี รังวาณิช 081-666-0501

พนักงานขาย อีสานตอนบน

วิเชียร ศรีหจันทร์ 084-924-1466

พนักงานขาย อีสานตอนล่าง

วิชัย นาคสมบูรณ์ชัย 082-484-1177

พนักงานขาย ภาคเหนือ

พีรวัส ตาทิคุณ 081-918-2199

พนักงานขาย ภาคใต้

วราวุฒิ แก้วเหมือน 095-650-4424

2. บริการ

ได้ทำการบริการดาวน์โหลดแอปพิเคชั่น เพือใช้สำหรับค้นหาสินค้าคุณภาพสูงของ Shihlin Electric ได้แล้ววันนี้

1.1 Shihlin Electric Toolkit - คือ APP สำหรับการบริการลูกค้าประกอบด้วยสวิทซ์แม่เหล็กไฟฟ้าสวิทซ์ เลือกแรงดันไฟฟ้าต่ำและตัวเก็บประจุสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องใช้งานหนักช่วยให้คุณสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพสูงของ Shihlin Electric ด้วยการใช้งานที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย ลดต้นทุนด้านเวลาในการค้นหา ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ดาวน์โหลดแคตตาล๊อกได้ที่นี่ >>>>